top of page

O nama | Poliklinika Šagi | Krajiška 27, 10000 Zagreb

Poliklinika-Šagi-O-nama

Ravnatelj poliklinike je mr.sc. Gordan Šagi dr.med. specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom, magistar medicinskih znanosti iz područja kliničke farmakologije. Uz postdiplomski studij kliničke farmakologije završio je i postidplomski studij medicinske mikrobiologije, a magistrirao na temi antimikrobne terapije.
Kao dugogodišnji mikrobiolog u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo sudjelovao u uvođenju novih tehnika i postupaka u mikrobiološkoj dijagnostici, svakodnevnom radu s bolesnicima u uzimanju uzoraka za analizu, praktičnoj edukaciji liječnika na specijalizaciji i kao predavač u trajnoj izobrazbi liječnika u području antimikrobne terapije. Objavio niz stručnih i znanstvenih radova i inovacija u mikrobiologiji.
Do odlaska u privatnu liječničku praksu obnašao dužnost voditelja Odsjeka za urinarne infekcije. Privatnu liječničku praksu otvara 1992. godine u Zagrebu s užim područjem rada u liječenju akutnih i kroničnih infekcija, a posebno upalnih bolesti mokraćnog i spolnog sustava. 2003. godine osniva Polikliniku Šagi.

bottom of page